e-distrito


Un 31,2% dos asalariados galegos cobran menos ou igual que o salario mínimo.

Un 31,2% dos asalariados galegos cobran menos ou igual que o salario mínimo.

  Según datos da Axencia Estatal de Adm. Tributaria son case 310.100 traballadores, unha porcentaxe 6´2 puntos peor que o rexistrado en 2.008.

  24 novembro 2016

  Un 31,2% dos asalariados galegos cobran menos ou igual que o salario mínimo interprofesional (SMI), de acordo cos datos feitos públicos este mércores pola Axencia Estatal da Administración Tributaria. Esta porcentaxe é 6,2 puntos peor que o rexistrado ao comezo da crise, en 2008. En total, nesta situación atópanse case 310.100 traballadores galegos.

  Respecto diso, UXT denunciou a "negatividade" desta realidade, e considerou que "é o momento de que os traballadores empecen a recuperar parte da perda acumulada para dar así maior impulso ao consumo interno". O sindicato insiste na aposta para 2017 dunha subida salarial entre o 1,8 e o 3%. "Cos actuais salarios non se sae da crise, porque non se reactiva a economía das familias", avisa.

  Datos estatais. 

  No conxunto estatal, o 34,3% dos asalariados en España (5.960.597 persoas) percibiron en 2015 uns ingresos salariais iguais ou inferiores ao salario mínimo interprofesional, por baixo dos 6.791 euros ao ano, o que supón case 760.000 persoas máis que en 2007, a pesar de que o número total de asalariados reduciuse nese período en case dous millóns, ata os 17,3 millóns. Así figura no estatística Mercado de Traballo e Pensións nas fontes tributarias, publicada este mércores pola Axencia Tributaria e que recolle datos sobre asalariados, desempregados e pensionistas. 

  Con todo, o organismo tributario explica que o número de perceptores na "cola baixa" da distribución salarial (por baixo dun SMI) reflectido pola estatística recolle a aqueles que só traballaron unha fracción do ano, sen especificar canto tempo, e esa mesma persoa puido recibir noutra parte do ano prestacións por desemprego ou pensións. Dos case 6 millóns de asalariados con ingresos salariais de ata o SMI, ao redor de 3,7 millóns (un de cada cinco) obtiveron uns ingresos inferiores á metade do SMI, por baixo dos 1.835 euros ao ano, e 2,2 millóns entre a metade e un SMI.

  Eses case seis millóns de traballadores con ingresos salariais inferiores ao SMI incrementáronse en 68.348 persoas respecto ao ano anterior, un 1,2% máis, e o aumento é maior se se compara coa situación desta franxa de perceptores antes da crise, ao aumentar en case 760.000 persoas respecto ao ano 2007, un 14,6% máis. A maior parte dos traballadores cunha remuneración anual que alcanza o salario mínimo ao ano ou se sitúa por baixo correspóndese ás franxas de idade de 36 a 45 anos (758.097) e de 26 a 35 anos (810.084), e hai un maior número de mulleres (2,9 millóns) que de homes (2,8 millóns). Ademais, deses case seis millóns de asalariados con menores ingresos salariais ao ano, ao redor de cinco millóns son de nacionalidade española e ao redor de 950.000 estranxeiros. Fronte ao aumento do número de asalariados con ingresos salariais inferiores ou iguais ao SMI desde 2007, a estatística mostra un descenso no resto de tramos salariais superiores ao SMI no mesmo período.

  Derivación libre de 20 Minutos.

Ver todas as noticias

© 2017 E-distrito. Todos os dereitos reservados.
Queda rigorosamente prohibida a reprodución total e/ou parcial, por calquera medio ou procedemento, do contido (incluíndo textos, fotografías, imaxes, e vídeos entre outros) existente en www.e-distrito.com, sen autorización expresa. www.e-distrito.com non adquire responsabilidade sobre a veracidade ou exactitude da información descrita. As seccións Axenda e Noticias son as únicas onde se exceptúa o anterior copyright para pasar a CC BY-SA.
E-distrito adica o 0,7% dos seus beneficios a fins de interese social, erradicación da pobreza e marxinalidade, preservación do medio, desenvolvemento sostible e defensa dos animais.