E-distrito

Noticias

Galicia estrea este luns a nova normalidade sen límites de aforo en domicilios

Galicia estrea este luns a nova normalidade sen límites de aforo en domicilios

  Os establecementos e recintos de distinta índole terán un aforo máximo do 75% da súa capacidade total e estableceranse grupos máximos de 25 persoas para visitas guiadas

  15 xuño 2020

  Galicia abandona hoxe luns de forma anticipada a fase 3 da  desescalada e, tras deixar atrás o estado de alarma, estrea a nova normalidade, na que con todo manteranse medidas de protección como o uso de máscara e a distancia de seguridade, pero que supoñerá a ampliación de aforos e actividades permitidas.

  De feito, segundo recolle o decreto publicado este sábado polo Goberno galego no Diario Oficial de Galicia, de forma xenérica, os establecementos e recintos de distinta índole terán un aforo máximo do 75% da súa capacidade total e estableceranse grupos máximos de 25 persoas para visitas guiadas, actividades de grupo ou reunións en restaurantes, aínda que poderán xuntarse máis persoas, respectando as medidas de seguridade, en vodas, espectáculos deportivos --que admitirán público, aínda que sentado--, funerais ou congresos. Onde xa non haberá máximo para as reunións será nos domicilios particulares, ata o de agora limitados a 20 persoas.

  Todos os establecementos, tanto públicos como privados, deberán manter as medidas de hixiene, desinfección e ventilación e, para a ocupación de oficinas, vestiarios ou espazos comúns, a Xunta establece a regra dun metro cadrado de espazo por persoa. A distancia de seguridade é esixible en todos os casos nos que sexa posible, e ínstase ao uso de máscara se non é así.

  Tanto os locais comerciais como os bares e restaurantes e os mercadillos --con preferencia de postos de alimentación-- poderán utilizarse ao 75% de ocupación, aínda que as áreas comúns dos centros comerciais terán unha ocupación máxima do 50%. As terrazas ao aire libre, pola súa banda, increméntanse ata o 80% e nos locais de hostalería permítense agrupacións de ata 25 persoas.

  Tamén serán dun máximo de 25 persoas as actividades que programen os hoteis, cuxas zonas comúns abren na nova normalidade ata o 75% de ocupación.

  Pago con tarxeta e distancia

  En canto ás medidas de protección, a Xunta insta o pago preferente con tarxeta, lembra a obrigación de desinfección periódica e establece a colocación de marcas para lembrar a distancia de seguridade e para ordenar fluxos de paso sempre que sexa necesario.

  Os clientes pasarán nos establecementos "o tempo estritamente necesario" para recibir o servizo e non se poderán poñer ao dispor dos público produtos de proba que impliquen a manipulación directa por sucesivos clientes sen que un traballador  desinfecte o artigo.

  Nos restaurantes, priorizaranse as  mantelerías dun só uso ou, se non é posible, evitásese que o usen varios clientes. Do mesmo xeito, procurarase non usar cartas comúns e apostarase por produtos  monodosis  desechables.

  Estas indicacións, recolle o decreto, "non serán de aplicación nos establecementos comerciais de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farmacéuticos, servizos médicos, óptimas, produtos  ortopédicos, produtos hixiénicos, barberías, prensa e papelería, combustible, estancos...", que deberán, con todo, cumprir as medidas xerais de hixiene e protección.

  Aforos ao 75%

  O decreto recolle que as actividades realizadas en recintos pechados terán, de forma xenérica, unha ocupación máxima do 75% do seu aforo, como é o caso das clases en academias ou autoescolas, que serán de grupos dun máximo de 25 persoas. As prácticas e exames en vehículo obrigarán ao uso de máscara.

  Tamén operarán ás 75% bibliotecas, arquivos, museos, teatros ou cinemas, cuxas actividades en grupo tamén terán un límite de 25 persoas, así como os actos relixiosos. As igrexas non poderán empregar auga bendita e ínstase a que non se realicen ritos que impliquen contacto.

  No caso dos velorios, a Xunta establece un limite máximo de 60 persoas ao aire libre e de 30 en espazos pechados. A comitiva fúnebre será dun máximo de 75 persoas. As cerimonias nupciais rexeranse polos límites dos espazos nos que se celebren --igrexas ou recintos doutro tipo--, así como polos dos propios restaurantes, cun máximo de 250 persoas ao aire libre e 150 en espazos pechados.

  Lecer e cultura

  As piscinas de uso colectivo deberán  desinfectar con frecuencia os seus espazos comúns, especialmente vestiarios e baños, e operarán ao 75%. As praias tamén manteñen as súas medidas de aforo, que deberán controlar os concellos e que abarcarán unha persoa por cada catro metros cadrados. Permitirase de novo o uso das duchas.

  No ámbito da cultura, o decreto lembra a importancia das medidas de distancia social ou, cando non sexa posible, a redacción dun plan particular de protección segundo as recomendacións sanitarias. Poderán renovarse as rodaxes, tanto en espazos pechados como ao aire libre.

  Estarán permitidas actividades de caza e pesca, así como a actividade deportiva, que poderá realizarse de forma individual ou en grupos de ata 25 persoas de forma simultánea. No caso de que sexa nun espazo pechado, este grupo non superará os dous terzos do aforo total. As competicións e eventos deportivos poderán desenvolverse con público sempre que este permaneza sentado e non supere o 75% do aforo, cun límite máximo de 300 persoas en lugares pechados e 1.000 ao aire libre.

  Tamén poderán celebrarse congresos, encontros, reunións de negocios ou conferencias sempre que non superen o 75% do aforo do espazo elixido ou cos mesmos limites que os eventos deportivos, 300 persoas sentadas en espazo pechado ou 1.000 ao aire libre. Estas regras tamén rexerán para os mitins das eleccións do 12 de xullo.

  Abren parques infantís ao aire libre

  Tras tres meses pechados, os parques infantís e zonas deportivas ao aire libre abrirán de novo para o seu uso este luns. O decreto publicado o sábado no DOG abarca parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas de skate ou espazos de uso público ao aire libre similares, que, con todo, deberán respectar a capacidade máxima dunha persoa por cada catro metros cadrados. Estas áreas, recolle o decreto, deberán establecer as medidas de seguridade necesarias para manter a distancia interpersoal ou, no seu caso, empregar máscaras.

  Tamén deberán aplicarse medidas de hixiene e prevención, especialmente a limpeza diaria dos elementos compartidos. A Xunta recomenda dispoñer, especialmente nos parques infantís,  dispensadores de xel  hidroalcohólico ou unha solución xabonosa no caso dos destinados a menores de dous anos.

  Por outra banda, o decreto recolle que poderán realizarse actividades de tempo libre dirixidas a poboación infantil e xuvenil cando leven a cabo ao aire libre, sempre que se limiten os participantes ao 75% do seu aforo habitual, cun máximo de 250, incluídos monitores, e os grupos sexan dun máximo de 15 persoas. Cando se realicen en espazos pechados, non deberán superar o 50% do aforo ou os 150 participantes

.
  Escolas infantís e centros de día, aínda pechados

  Con todo, o decreto explicita que permanecerán pechados, "mentres non se dite resolución da consellería competente en materia de política social", os servizos e centros de atención á infancia, como escolas infantís, puntos de atención á infancia, casas niño ou ludotecas.

  Tamén permanecerán pechados os centros de día e centros ocupacionais, excepto para a realización de terapias individuais con cita previa e as casas do maior. Pola súa banda, poderán abrir, ata o 75% da súa capacidade, os centros de atención social continuada, os comedores sociais, as actividades formativas de inclusión ou as escolas de educación en tempo libre.

  Derivado de Galicia Confidencial.

Ver todas las noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados