E-distrito

Noticias

Sánchez presenta as liñas mestras do Plan de Recuperación máis ambioso da historia recente dotado con 140.000 millóns de euros.

Sánchez presenta as liñas mestras do Plan de Recuperación máis ambioso da historia recente dotado con 140.000 millóns de euros.

  Enerxías renovables e mobilidade sostible, rexeneración urbana, economía circular, dixitalización e reforzo do Sistema Nacional de Saúde son algunhas das claves.

  16 abril 2021

  O obxectivo da referida reunión foi informar sobre o plan deseñado polo Goberno de España para a xestión e o desenvolvemento dos fondos europeos de recuperación Next Generation UE e que supoñen para España a recepción de 140.000 millóns de euros en transferencias e créditos no período 2021-2026. O plan, en palabras do presidente do Goberno, é "o máis ambicioso da recente historia económica de España" e a maior oportunidade para o noso país desde a entrada na Unión Europea. 

  O Plan de Recuperación contempla o impulso máis importante da nosa historia en investimento público e vén acompañado dunha axenda de reformas estruturais que van permitir lograr cinco obxectivos: modernizar o tecido produtivo e a Administración, impulsar a capacidade de crear empregos de calidade, aumentar a produtividade e o crecemento potencial da economía, reducir as brechas sociais e de xénero e impulsar a economía verde. De acordo coas directrices europeas, as medidas que recolle o plan establecen catro eixos de transformación: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a cohesión social e territorial e a igualdade de xénero. Estas catro liñas de traballo van desenvolver a través de dez políticas panca e trinta compoñentes que articularán os proxectos específicos do plan. O calendario do Plan de Recuperación establece, para o curto prazo, promover a recuperación tras a emerxencia sanitaria; para o medio prazo, impulsar a transformación integral da nosa economía; e para o longo prazo, lograr que España alcance un desenvolvemento robusto, sostible e resiliente desde o punto de vista económico-financeiro, social e ambiental. 

  Os 10 investimentos crave na primeira fase de execución do Plan O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia articúlase a través de 212 medidas, das que 110 son investimentos e 102 son reformas. Os investimentos van mobilizar preto de 70.000 millóns de euros no período 2021-2023. Os ámbitos verde e dixital serán cruciais e acapararán o 39% e o 29% do investimento respectivamente; a educación e a formación obterán o 10,5% dos recursos e a I+D+i o 7%. Das 20 principais investimentos que se van a desenvolver na primeira fase do plan, as máis relevantes polo seu orzamento son: 

- Estratexia de Movilidad Sostible, Segura e Conectada, cuns recursos de máis de 13.200 millóns de euros 

- Programa de Rehabilitación de Vivenda e Rexeneración Urbana, cuns recursos de 6.820 millóns de euros 

- Modernización das Administracións públicas, con 4.315 millóns de euros Plan de Dixitalización de Pemes, máis de 4.060 millóns de euros 

- Folla de Roteiro do 5 G, con case 4.000 millóns de euros 

- Nova Política Industrial España 2030 e Estratexia de Economía Circular, con máis de 3.780 millóns de euros 

- Plan Nacional de Competencias Dixitais, máis de 3.590 millóns de euros Modernización e Competitividade do Sector Turístico, cun importe de 3.400 millóns de euros 

- Desenvolvemento do Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, con 3.380 millóns de euros 

- E o despregamento e integración de enerxías renovables, cun investimento de 3.165 millóns de euros. 

  Reformas chave para a modernización da estrutura económica e social 

  O capítulo das reformas que inclúe o Plan de Recuperación baséase na Axenda 2030 de Nacións Unidas e nas recomendacións específicas para España dentro do semestre europeo en 2019 e 2020 e abarca aspectos clave para a nosa economía como o sistema enerxético, o ensino, a demografía empresarial e o mercado laboral. 

  Entre as principais reformas que contempla o plan, atópanse: 

- A modernización e o reforzo do Sistema Nacional de Saúde 

- Un novo sistema enerxético e despregamento de renovables, cunha folla de roteiro do hidróxeno verde 

- A modernización da Xustiza 

- A nova economía dos coidados 

- A Lei de Augas e plan de depuración, saneamento, eficiencia, aforro e reutilización 

- A modernización e dixitalización das Administracións Públicas 

- A política de residuos e impulso de economía circular 

- A estratexia de mobilidade sostible e conectada. 

- A reforma do sistema nacional de ciencia e apoio á innovación 

- Unha nova política de vivenda Execución inmediata do Plan de Recuperación 

  Pedro Sánchez explicou ao termo da reunión da Comisión Interministerial que todo está preparado para que comecen a desenvolverse os primeiros proxectos en canto se aprobe o Plan de Recuperación. "As consecuencias beneficiosas do Plan comezarán a notarse desde o primeiro minuto da súa execución", sinalou o presidente do Goberno quen insistiu en que o plan é un proxecto de país para as próximas décadas e xeracións. 

  O plan vai achegar un crecemento adicional de en torno dous puntos porcentuais ao ano a partir de 2021, favorecerá a creación de máis de 800.000 postos de traballo durante o seu período de execución e mellorará a vertebración do país mediante a fixación de poboación en todo o territorio.

  Derivado de Moncloa

Ver todas las noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados