E-distrito

Noticias

Greenpeace califica como deficiente ou moi deficiente a planificación antiincendios en Galicia.

Greenpeace califica como deficiente ou moi deficiente a planificación antiincendios en Galicia.

  A ONG sinala como CCAA máis avanzadas a Canarias, Cataluña e Valencia aínda recoñecendo as súas carencias. O 80% dos municipios en zonas de alto risco non ten plans de emerxencia.

  13 xuño 2.018

  Comunicado de Greenpeace España.

  Os grandes incendios forestais convertéronse nun problema ambiental e de emerxencia social.

  A paisaxe evolucionou debido ao éxodo do medio rural, ao abandono dos cultivos e á falta de aproveitamento de recursos forestais. Ademais, sofre as consecuencias do cambio climático. Lonxe da paisaxe bucólico, temos paisaxe inflamable, susceptible de arder. Unha auténtica polvoreira no que ademais se incrementan as vivendas no monte, o que denominamos a interface urbano forestal.

  Na orde de prioridades de defensa fronte ao lume, primeiro van as persoas, daquela os bens (infraestruturas e casas baleiras) e finalmente o medio ambiente. Se a planificación urbanística non ten en conta o risco de incendios forestais, ten como consecuencia máis perigo para a poboación e en máis superficie calcinada.

  A Lei de Montes obriga por unha banda aos municipios en zonas de alto risco de incendio a ter un plan preventivo. Doutra banda, a Directriz Básica de Protección Civil que obriga aos municipios en zonas de risco que teñan un plan de emerxencias e ademais, obriga aos persoas propietarias das vivendas en zonas de risco a que teñan plans de autoprotección. Pero… cúmprese esta normativa? Destacamos 10 puntos do informe “Protexe o bosque, protexe a túa casa”.

1. O 80% dos municipios españois en zonas de alto risco de incendios non ten plans de emerxencia.

2. As comunidades máis avanzadas son Illas Canarias, Cataluña e Comunidade Valenciana, pero queda moito por facer.

3. As Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia, Cantabria e País Vasco e as provincias de León e Zamora sofren o 51,57% do total anual dos incendios. Con todo, as súas planificacións destacan por ser deficientes ou moi deficientes.

4. A extinción exitosa non resolve o problema. En 2017, o 63% dos incendios producidos quedaron en menos dunha hectáŕea afectada. Con todo, só os 56 grandes incendios foron responsables da destrución de case o 55% das hectáreas queimadas

5. A poboación que vive no medio natural non ten percepción do risco e non coñece os seus deberes e responsabilidades en materia de prevención e autoprotección dos seus bens. É fundamental relacionarnos doutra forma conseguir comunidades organizadas e adaptadas que asuman o risco de incendio para previlo e mitigalo.

6. Actualmente o que se considera unha paisaxe bucólico é unha paisaxe inflamable que require de actuacións que eviten a continuidade da vexetación desecada, e por tanto alimento para incendios de alta intensidade.

7. A xestión urbanística non tivo nin ten en conta o risco de incendio forestal, atopándose urbanizacións, vivendas e infraestruturas en zonas de alto risco que son indefendibles.

8. É importante priorizare salvar casas e infraestruturas por encima do bosque, mesmo cando os propietarios destes bens non se responsabilizaron de elaborar plans de autoprotección.

9. Os servizos operativos non son infinitos nin omnipresentes e os incendios de alta intensidade supoñen riscos e perigos engadidos.

10. A loita contra os incendios forestais é unha responsabilidade compartida entre os poderes públicos e a sociedade civil.

  Derivado de Greenpeace.

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados