E-distrito. A primeira plataforma xeralista da Coruña.

Noticias

Coca Cola, Pepsi, Danone e Nestle, as empresas máis contaminantes do planeta.

Coca Cola, Pepsi, Danone e Nestle, as empresas máis contaminantes do planeta.

  Os dez xigantes da industria alimentaria emiten xuntos unha cantidade de gases de efecto invernadoiro superior á maioría de países do mundo.

  24 febreiro 2017

  A organización asegura que as emisións combinadas de Associated British Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PespiCo e Unilever totalizan 263,7 millóns anuais de toneladas de gases causantes do efecto invernadoiro, cifra equivalente ás do vixésimo quinto Estado máis contaminante do mundo e superan ás de Finlandia, Suecia, Dinamarca e Noruega xuntos.

  Neglixencia ante as emisións agrícolas

  Xuntas, as 10 Grande emiten 263,7 millóns de toneladas de gases de efecto invernadoiro; máis que Finlandia, Suecia, Dinamarca e Noruega xuntos. As emisións derivadas das súas actividades ascenden a 29,8 millóns de toneladas. Do total das emisións, aproximadamente a metade proceden da produción de materiais agrícolas nas súas cadeas de subministración. Con todo, os obxectivos de redución fixados polas empresas non inclúen estas emisións. Así, Oxfam considera que as empresas están a ser especialmente neglixentes en relación ás emisións agrícolas.

  O cambio climático contribúe a alterar os patróns meteorolóxicos, así como ao incremento das tormentas, as inundacións e as secas. Isto afecta negativamente as reservas de alimentos, provocando un aumento dos seus prezos e xerando máis fame e pobreza. Especialistas na materia predín que para o ano 2050, 50 millóns de persoas máis padecerán fame a causa do cambio climático.

  O cambio climático e a súa relación co aumento do prezo dos alimentos

  Algunhas das 10 Grandes xa admitiron que o cambio climático está a prexudicarlles económicamente. Unilever sinalou que perde 415 millóns de dólares anualmente, mentres General Mills afirmou que, só durante o primeiro trimestre do ano fiscal 2014, perdeu 62 días de produción debido ao empeoramento das condicións climáticas extremas como consecuencia do cambio climático. Oxfam prevé que o prezo dalgúns dos principais produtos destas empresas, como Corn Flakes de Kellogg´s ou Kix de General Mills, poderían dispararse ata un 44% nos próximos 15 anos debido a este fenómeno.

  Oxfam sinala que o sistema alimentario é responsable do 25% das emisións de gases de efecto invernadoiro globais e que estas aumentan a medida que a demanda de alimentos incrementa. Especialistas apuntan a que se o mundo pretende evitar superar o limiar de quecemento "de seguridade" de 2ºC, para o ano 2050 as emisións derivadas das actividades agrícola e forestal deben reducirse a 0 e, de feito, converterse nun "sumidoiro de carbono" para así eliminar os gases de efecto invernadoiro da atmosfera. Con todo, a tendencia xeral é a contraria.

  Moitos dos xigantes do sector da alimentación e as bebidas simplemente cruzan os dedos esperando que o cambio climático non afecte o sistema alimentario e a que outros o arranxen. As "10 Grandes" xeran máis de mil millóns de dólares cada día e teñen un gran poder para influenciar as cadeas agroalimentarias  globais. "A industria debe facer moito máis para conseguir erradicar a fame no mundo á vez que transforman os seus métodos de produción", subliña a directora executiva de Oxfam, Winnie Byanyima. Unilever, Coca-Cola e Nestlé son relativamente máis asertivas nas súas políticas e medidas para loitar contra o cambio climático, aínda que aínda teñen moito que mellorar. Oxfam sinala a Kellogg´s e General Mills como as dúas peores empresas en materia de cambio climático e empraza a que lideren ao sector cara a unhas políticas e prácticas máis responsables. Oxfam suxire que poderían facer públicos os datos acerca das súas emisións agrícolas e os nomes dos seus provedores máis contaminantes, establecer obxectivos de redución de emisións para as súas cadeas de subministración e facer un chamamento a empresas e Gobernos a facer fronte á crise climática.

  A investigación de Oxfam conclúe que: 

  As 10 Grandes recoñecen a necesidade de reducir as emisións agrícolas indirectas nas súas cadeas de subministración e sete delas miden e publican as súas emisións anualmente a través do proxecto Carbon Disclosure Project (excepto Kellogg´s, General Mills e Associated British Foods);

  Só Unilever e Coca-Cola fixaron obxectivos de redución de emisións para as súas cadeas de subministración, pero ningunha das dez se comprometeu claramente a reducir as súas emisións agrícolas conforme a obxectivos específicos.

  Ningunha das 10 Grandes obriga aos seus provedores para establecer obxectivos de redución de emisións. 

  As dez principais empresas de alimentación e bebidas estableceron obxectivos para reducir as emisións derivadas das súas actividades, pero a miúdo estes obxectivos carecen de base científica e non reflicten a contribución real destas empresas ao problema.

  Varias destas dez empresas comprometéronse a acabar coa deforestación nas súas cadeas de subministración de aceite de palma nun prazo de tempo moi ambicioso, pero só Mars e Nestlé ampliaron estas medidas a outras materias primas que tamén provocan deforestación e o cambio do uso do chan. 

  Unha empresa indonesia que vende aceite de palma a Cargill, provedor de Kellogg´s, General Mills e outros xigantes da industria agroalimentaria, está presuntamente involucrada nunha queima de terreos forestais para producir aceite de palma que orixinou un importante incendio que, por si só, provocou a emisión de tantos gases de efecto invernadoiro como os que emiten 10,3 millóns de coches nun ano.

  Fóra de Unilever, Coca-Cola e Mars, os xigantes da industria de alimentación e bebidas non están a tomar medidas suficientes para urxir publicamente a Gobernos e empresas que fagan máis para loitar contra o cambio climático como, por exemplo, opoñerse a posturas prexudiciais ou incorrectas que as asociacións que lles representan asumen.

  "A industria agroalimentaria ten o imperativo moral e a responsabilidade empresarial de incrementar de maneira significativa os seus esforzos para loitar contra o cambio climático", afirma Byanyima. As 10 Grandes non están a utilizar todo o seu poder de forma responsable e sufrirán as consecuencias. Kellogg´s e General Mills, en especial, non están a asumir as súas responsabilidades. Estas empresas debería liderar a loita para evitar que, como consecuencia do cambio climático, máis persoas sexan vítimas da fame. 

  Información complementaria

  PepsiCo Reino Unido comprometeuse a reducir as emisións procedentes das súas cadeas de subministración agrícolas nun 50% en cinco anos. Se as 10 Grandes replicasen esta medida, para o ano 2020 emitirían, aproximadamente, 80 millóns de toneladas menos das que emitirán se non modifican as súas políticas.

  Ecoportal.net

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados