E-distrito

Noticias

A publicidade institucional: a forma de asegurar que os medios falen ben do goberno.

A publicidade institucional: a forma de asegurar que os medios falen ben do goberno.

  Ata oito ministerios pleitean para non revelar cantos cartos reparten aos medios de comunicación pese a que o Consello de Transparencia considera o dato de interese público.

  O Consello de Transparencia deu a razón eldiario.es na súa tentativa de coñecer se o reparto de diñeiro se fai de forma obxectiva e resolve que o interese público por coñecer ese dato está por encima de calquera outro

  Agora, 8 dos 13 ministerios van poñer unha demanda polo contencioso administrativo na Audiencia Nacional para esquivar a resolución. 

  En 2.016 un informe do goberno no que tan só se referenciaba o número de anuncios revelaba unha clara sobrerrepresentación de ABC, La Razón ou o medio de Jiménez Losantos.

  05 xuño 2.017

  O Goberno gastou en 2015 un total de 37,7 millóns de euros en poñer anuncios en medios de comunicación. Por exemplo, nas campañas contra os malos tratos, o IRPF ou os anuncios da DXT. Como os repartiu e con que criterio é un segredo que se segue gardando para si a pesar de que os ditames do Consello de Transparencia "organismo estatal independente" reiteráronlle que debe facer público como está a investir na prensa, web, radio e televisións españolas.

  Segundo a Lei de Publicidade Institucional, o reparto deses millóns debe facerse con criterios obxectivos e non partidistas, pero non se coñece se verdadeiramente segue estes principios ou se algúns medios saen máis beneficiados que outros, xa que non se fai público.

  Agora, oito dos 13 ministerios (Industria entón era independente e Enerxía non existía) decidiron pleitear polo contencioso-administrativo ante a Audiencia Nacional para seguir ocultando a información, como confirmou a eldiario.es o Consello de Transparencia. Acudir á xustiza ordinaria é o último recurso que queda para poder seguir gardando estes datos, xa que o ditame que lles insta a dalos é de obrigado cumprimento. 

  O proceso arrincou en outubro de 2016, cando eldiario.es iniciou unha batería de preguntas a través do Portal de Transparencia aos 13 ministerios sobre os investimentos en medios desde 2012 a 2015. Oito meses despois, a única resposta foi de Facenda, que nin sequera respondeu sobre as súas campañas, senón sobre as da Axencia Tributaria, un organismo dentro do Ministerio. O resto de departamentos denegou a petición de información de maneira orquestrada, xa que as respostas son practicamente calcadas entre ministerios: mesmas razóns e expresións. 

  Os argumentos para denegar

  O primeiro argumento que esgrimen os ministerios é que esa información está colgada online, algo que non é certo porque o informe anual de publicidade institucional colgado non distingue por medio de comunicación, senón que dá unha radiografía global. Dela pódese inferir que hai desaxustes e que medios como A Razón ou a radio de Jiménez Losantos recibiron máis cantidade de anuncios dos que lles corresponden por audiencia, pero non están os importes totais senón a cantidade de insercións publicitarias: é un indicador pero non é transparente en canto ao destino do diñeiro público.  

  Outro dos argumentos utilizados polo Goberno é que dar esa información revelaría as tarifas dos medios e como negocian as axencias de publicidade e supoñería un "prexuízo para os seus intereses económicos e comerciais", que é unha excepción da Lei de Transparencia recollida no artigo 14, segundo as respostas recibidas por eldiario.es. Este motivo quedou desmontado polos informes do Consello de Transparencia, que resolveron, interpretando a Lei de Transparencia,  que o interese público por coñecer se se está investindo con criterios obxectivos ou se está beneficiando a algún medio está por encima dos intereses comerciais.

  O último argumento que esgrimen os ministerios é que o servizo está subcontratado a través de axencias privadas que deciden onde vai o diñeiro. É certo que son terceiros quen reparte, pero tanto a realidade como o Consello de Transparencia nas súas resolucións tomba tamén esta xustificación. Por dous motivos. A primeira é que a Dirección Xeral de Comunicación (dependente do Ministerio de Presidencia) é a que revisa como se fixo o repato e deixa constancia no expediente de contratación. Ten tamén capacidade de emendar decisións.

  Ademais, as axencias de medios están obrigadas, segundo o prego técnico de Facenda, a presentar unha memoria anual que inclúa "tarifa e total de insercións" que repartiron aos medios e  a dar un completo informe. De modo que os ministerios si teñen eses datos e cáese o argumento tamén de "información en reelaboración", xa que llo dan feito e non hai nada que reelaborar, como constata o Consello. 

  Tras as respostas negativas, eldiario.es interpuxo 10 reclamacións ante Transparencia, que deu en marzo deste ano a razón a este medio e obrigou a eses dez ministerios a facilitar a información sobre os seus investimentos en medios. Quedaron fora Agricultura (a reclamación de eldiario.es fíxose fóra do prazo legal), Xustiza, porque non fixo ningunha campaña de publicidade institucional propia neste tempo, e Facenda, que achegou datos parciais da Axencia Tributaria. 

  A orde do Consello de Transparencia de que se publiquen os datos é vinculante, e a única saída para esquivala é acudir á xustiza ordinaria, concretamente á sala contencioso administrativa da Audiencia Nacional e pleitear contra o Consello de Transparencia e a súa resolución. É xustamente o que decidiron facer oito ministerios -Asuntos Exteriores, Defensa, Fomento, Industria (antes independente), Interior, Presidencia, Sanidade e Educación- para non ter que dar os datos. Emprego e Economía aínda non manifestaron a súa intención, pero tampouco facilitaron os datos desde marzo. 

  Alba Gutiérrez, portavoz de Access Info Europe, organización en defensa da transparencia, lamenta que "en España hai unha clara falta de vontade política en favor da transparencia, esta actitude defensiva do Goberno de xudicializar o dereito de acceso á información consome moitos recursos públicos e esforzos que poderían dedicarse a promover e implementar unha verdadeira cultura de transparencia".

  Derivación de El Diario

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados