E-distrito

Noticias

A ONU insta a España a alonxar a nenos e adolescentes da violencia da tauromaquia.

A ONU insta a España a alonxar a nenos e adolescentes da violencia da tauromaquia.

  O Comité de Dereitos do Neno propón a España prohibir a exposición de menores ás actividades taurinas para protexelos da súa extrema violencia.

  09 febreiro 2018

  O Comité dos Dereitos do Neno, que avalía o cumprimento da Convención sobre os Dereitos do Neno da Organización das Nacións Unidas (ONU), pronunciouse hoxe en contra de que España permita que os nenos, nenas e adolescentes participen e asistan a eventos taurinos.

  O máximo órgano internacional en materia de dereitos humanos dos menores de idade atende ao informe que, coa asistencia científica de CoPPA (Coordinadora de Profesionais para a Prevención de Abusos), foi presentado pola Fundación Franz Weber ( FFW) no marco da súa campaña Infancia Sen Violencia, e suma así a España e a todos os países onde son legais estas prácticas, que con anterioridade foron instados pola ONU no mesmo sentido. Tal e como explica Carlos Vilagrasa, profesor de Dereito Civil e presidente da Asociación para a Defensa dos Dereitos da Infancia e a Adolescencia, a Convención sobre os Dereitos do Neno, aprobada en 1989 e ratificada por todos os países membros da ONU, recolle o dereito de todas as nenas, nenos e adolescentes a un nivel de vida adecuado para o seu desenvolvemento físico, mental, moral e social, así como o deber do Estado de adoptar as medidas que lles aseguren dita protección. "Para a Convención dos Dereitos do Neno, que foi ratificada polas Cortes Xerais españolas, o valor superior é a protección da infancia e a adolescencia, e iso está por encima do gusto dos pais, e obriga aos poderes públicos a tomar medidas para garantila", sinala o ex deputado Chesús Yuste, coordinador da Asociación Parlamentaria en Defensa dos Dereitos Animais ( APDDA).

  A participación da infancia en actividades taurinas, tanto asistindo de espectadores a eses eventos como participando neles, exponlles a unha violencia extrema. A FFW presentou un informe no que chamaba a atención do Comité sobre a existencia en España de eventos taurinos onde os nenos e nenas presencian actos de extrema violencia, así como de escolas taurinas (máis de medio centenar) onde poñen en risco a súa integridade física e mental. "O mundo civilizado está moralmente obrigado a protexer a nenos e adolescentes dos probados danos psicolóxicos que produce presenciar a normalización da violencia e o sadismo en calquera das súas forma, incluíndo as corridas de touros", asegura o psiquiatra Luís Vermellas-Marcos, que foi durante varias décadas máximo responsable dos Servizos de Saúde Mental, Alcoholismo e Drogodependencias da cidade de Nova York, así como presidente do Sistema de Hospitais Públicos neoiorquino. 

  O pasado 22 de xaneiro de 2018, tivo lugar en Xenebra a sesión pública entre o Comité da ONU e a Delegación do Goberno de España, durante a cal España foi preguntada en varias ocasións por dita cuestión.  Os membros da delegación española en Xenebra responderon con explicacións que non convenceron ao Comité, o que provocou que nas súas Observacións Finais dirixidas a España incluíuse unha instancia para modificar a lexislación e prohibir a participación e asistencia de nenos, nenas e adolescentes ás diferentes actividades taurinas. “A tauromaquia supón unha extrema violencia para a infancia. Debería prohibirse para todos os nenos menores de 18 anos. Non só os nenos toureiros, senón tamén aqueles que asisten como espectadores. No Comité estamos moi preocupados por protexer aos nenos de estar expostos á devandita violencia. E esperamos que o Goberno de España e das súas diferentes comunidades prohiban a súa participación en actividades taurinas”, afirma Gehad Madi, membro do Comité dos Dereitos do Neno. Con esta instancia consolídase a posición da ONU respecto da vulneración que causan os eventos taurinos nos dereitos dos nenos, instando xa a todos os países nos que estas prácticas son legais a asegurar a protección da infancia afastándoa da violencia da tauromaquia. “O principio do interese superior do neno, que é a esencia da Convención, prevalece sobre o dereito de acceso á cultura”, declarou Anna Mulá, avogada da Fundación Franz Weber.  

  Derivado de El Diario.

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados