E-distrito

Noticias

Aprobado o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 con axudas ao aluguer de ata o 50%

Aprobado o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 con axudas ao aluguer de ata o 50%

  Tamén se amplían as axudas para comprar ou rehabilitar en zonas rurais, para afectados por desafiuzamento e a promotores privados para que constrúan vivendas destinadas a aluguer.

  12 marzo 2018

  O Goberno aprobou este venres o Real Decreto que articula as axudas do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Unha norma que, como medida estrela, amplía a posibilidade para os menores de 35 anos de acceder a unha vivenda "digna e adecuada" en réxime de aluguer. Tamén se amplían as axudas para que os mozos poidan comprar ou rehabilitar a súa casa en zonas rurais para evitar o despoboamento, dotarase unha maior contía aos afectados por un desafiuzamento e outorgaranse subvencións por primeira vez a promotores privados para que constrúan vivendas destinadas a aluguer, algo que antes se restrinxía ás administracións públicas.

  "É un plan con enorme vocación social que non xorde da noite para a mañá", explicou este venres o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros. "Incorporáronse mais do 80% das suxestións recibidas no proceso por parte das autonomías, dos concellos e os profesionais do sector". 

  Estas son as claves do decreto aprobado hoxe por Fomento: 

  - As axudas ao aluguer son para todos?

  Si... sempre que a unidade familiar non gañe máis de tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples ( IPREM). Ou o que é o mesmo, que o inquilino teña unha renda inferior a 22.558 euros anuais. No caso de familias numerosas e persoas con discapacidade, o límite da renda ascende a catro veces o IPREM, uns 30.078 euros. 

  - Dá igual a cidade na que viva? 

  Non. O Goberno non fixo oídos xordos ás protestas cidadás pola subida do prezo do aluguer nas grandes cidades. Para acceder á axuda, o desembolso mensual por aluguer non debe superar os 600 euros con carácter xeral, pero en cidades como Madrid ou Barcelona o límite elevarase a 900 euros. Fontes do ministerio de Fomento explican que a listaxe de cidades con este problema de burbulla do aluguer "aínda non está pechado", pero podería incluír finalmente outras como Ibiza, unha das urbes onde máis subiu o aluguer nos últimos anos. 

  - Canta axuda me corresponde? 

  A novidade do plan respecto ao do cuadrienio anterior (2013-2016) é que aumentan as axudas para os mozos menores de 35 anos e para as persoas que viven nas cidades máis afectadas pola burbulla do aluguer. O resto, permanece como estaba. No caso dos menores de 35 anos, o límite da axuda será do 50% do aluguer se custa menos de 600 euros e do 30% se pagas arrendamento de 601 a 900 euros. Isto quere dicir que un mozo que paga 900 euros de aluguer nunha gran cidade podería recibir unha axuda máxima de 390 euros: son 300 euros polo 50% deses primeiros 600 euros... e outros 90 euros calculados como o 30% dos 300 euros adicionais. Se pagase 700 euros de aluguer, a axuda elevaríase a 330 euros. Para o resto de inquilinos, a porcentaxe redúcese ao 40% no primeiro dos tramos e mantense ao 30% no segundo, polo que a axuda máxima que podería recibir unha unidade familiar que cumpra cos requisitos de ingresos será de 240 euros do primeiro tramo e 90 euros do segundo, uns 330 euros. Elimínase neste caso o límite de 2.400 euros anuais que existía no anterior plan de vivenda. 

  - Durante canto tempo poderei recibir o diñeiro? 

  Tres anos. As axudas ademais terán carácter retroactivo con data 1 de xaneiro, polo que se recibirá o diñeiro da axuda que corresponda a estes primeiros meses do ano. O ministerio aclara a este medio que o beneficiario ten a "obrigación" de deixar de percibir a axuda se nese período os seus ingresos superan o límite establecido pola lei. No anterior plan, a axuda tiña unha duración de 12 meses prorrogable durante a súa vixencia. Perdín a miña casa nun desafiuzamento, que axudas ao aluguer podo ter? As persoas afectadas por un desafiuzamento, tanto pola falta de pagamento das cotas da hipoteca ou por non afrontar a mensualidade do aluguer, contarán con axudas que poden ser do 100% do aluguer sempre que este non supere os 400 euros. O custo deste programa será sufragado ao 80% por Fomento e ao 20% polas comunidades. A axuda tamén durará tres anos e aplicaranse os mesmos límites de renda que para o resto de axudas ao arrendamento: 22.558 euros de ingreso anuais ou 25.800 en caso de familias numerosas. 

  - Vivo en zona rural, axudaranme a comprar unha casa? 

  - Si, é un dos obxectivos que se marca o Goberno para evitar o despoboamento rural. Contémplase unha axuda á compra de vivenda de ata o 20% do prezo do piso que se adquira, cun máximo de 10.800 euros e sempre que a casa non custe máis de 100.000 euros. Poderán gozar desta axuda os mozos menores de 35 anos e ingresos inferiores a 22.558 euros anuais que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes. "É unha medida bastante acertada e podería ter impacto positivo en localizacións onde a demanda é inferior á oferta", afirma Ferran Font, director de estudos de pisos. com. 

  - A partir de cando poderei solicitar este diñeiro? 

  O 15 de marzo celebrarase unha conferencia intersectorial que repartirá o diñeiro orzamentado para cada comunidade e despois terá que asinar Fomento con cada autonomía un convenio que plasme as súas prioridades e repartición das axudas. As competencias en vivenda son autonómicas, e as rexións poden destinar ou modificar o que crean conveniente no seu orzamento. "Poderían empezar a outorgarse as axudas no momento de que as comunidades esten preparadas", di Da Serna que estima para iso un prazo de "dous ou tres meses". 

  - E está asegurada? Depende de que exista orzamento suficiente. "O diñeiro é finito", explican fontes do ministerio. O plan completo ascende a 1.443 millóns durante o próximos catro anos, un 62,4% máis que o anterior. A contía destinada a axudas para o aluguer elévase a 563 millóns de euros nese período, algo máis de 140 ao ano. "É necesario dotar ao Plan de obxectivos cuantitativos por autonomías, con información do número de axudas ao aluguer que se pretenden conceder, pois diso dependerá o éxito e alcance desta norma", aseguran desde o sindicato UXT.

  Derivado de 20Minutos.

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados