E-distrito

Noticias

Os españois son os europeos que máis caen nas trampas das "noticias falsas".

Os españois son os europeos que máis caen nas trampas das "noticias falsas".

  A enquisa levada a cabo por Ipsos Global Advisor pon a España no quinto posto do ranking mundial de credulidade. 

  Políticos, medios de comunicación e redes sociais son os sinalados, por esta orde, como responsables da desinformación. 

  12 setembro 2018

  "O 57% dos españois admite crer algunha vez como verdadeira a información dunha fake new" segundo se desprende da última enquisa de Ipsos Global Advisor levada a cabo en 27 países do mundo, que analiza o auxe deste fenómeno a nivel mundial. Este 57% sitúa aos españois no quinto posto do ránking mundial, por detrás de brasileiros (67%), sauditas (58%), surcoreanos (58%) e peruanos (57%).

  Os españois consolídanse ademais como os europeos que máis caeron nas trampas das noticias falsas, por diante de suecos (55%), polacos (55%), belgas (45%), alemáns (43%), franceses (43%), británicos (33%) ou italianos (29%). O estudo demostra ademais que máis da metade da poboación mundial (65%) está convencida de que os cidadáns do seu país viven na súa propia "burbulla informativa", que lles leva a estar conectados e seguir maioritariamente a persoas que pensan de forma similar á súa, en busca de opinións coas que xa están de acordo. Con todo, obsérvase unha tendencia a nivel mundial a crer que son os demais os que viven nesa "burbulla online". Así, por exemplo, mentres en España o 62% da poboación española afirma que os españois só buscan información daqueles que pensan de forma similar, só 1 de cada 3 (30%) admite formar parte da devandita burbulla. É máis, 1 de cada 2 españois (53%) afirma crerse mellor que a media en España á hora de identificar posibles noticias falsas, e o 57% considera que ten un coñecemento da realidade social de España como os índices de inmigración ou violencia do país superior á media nacional. 

  Segundo Vicente Casteláns, director de Public Affairs de IPSOS, "tendemos a ter unha percepción errónea da realidade na que vivimos, e isto fai máis fácil que se difundan noticias falsas sen apenas darnos conta". "De feito, a pesar de que cremos ter un alto coñecemento sobre os temas sociais do país, o estudo demostra que na maioría das ocasións non é así. Por exemplo, en xeral consideramos que o índice de asasinatos no noso país segue igual que no ano 2000, cando en realidade descendeu á metade", explica.

  Os políticos, no punto de mira. 

  O informe de IPSOS destaca que case 6 de cada 10 españois (59%) cren que os principais causantes de que en España exista un importante descoñecemento sobre a realidade social do país son os políticos, que confunden á poboación con informacións nesgadas, interesadas ou falsas. En segundo lugar, sinalan aos medios de comunicación como os causantes desa desinformación, cun 44%. Finalmente, o 38% apunta ás redes sociais, e o mesmo porcentaxe (38%) cre que o problema reside en que temos polo xeral puntos de vista moi partidistas, co que tendemos a destacar só os aspectos negativos ou a crer que os problemas sociais do país cada vez van a peor, ou que tendemos a xeneralizar por mor de nosa propia experiencia.

   Que son as fake news ou noticias falsas?

  A nivel mundial, o 56% dos enquisados define fake news como "unha historia ou noticia con información falsa", mentres que o 44% sinala que son "aquelas historias que os medios de comunicación ou políticos toman só con aqueles datos que referendan os seus argumentos". Por último, en terceiro lugar cun 36% está a versión de que se trata de "aquela información que políticos e medios de comunicación utilizan para desacreditar aquelas noticias coas que non están de acordo". No noso país, a definición de fake news máis votada polo 53% dos españois é a de "historias promovidas tanto polos medios como polos políticos tomando só a información que máis lles interesa en función dos seus intereses". En segundo lugar co 37% quedaría o concepto de "noticia con información falsa" e en terceiro lugar (35%) a opción de que se trata de "información que políticos e medios de comunicación utilizan para desacreditar aquelas noticias coas que non están de acordo".

  Derivado de 20Minutos

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados