E-distrito. A primeira plataforma xeralista da Coruña.

Noticias

Os españois son os europeos que máis caen nas trampas das "noticias falsas".

Os españois son os europeos que máis caen nas trampas das "noticias falsas".

  A enquisa levada a cabo por Ipsos Global Advisor pon a España no quinto posto do ranking mundial de credulidade. 

  Políticos, medios de comunicación e redes sociais son os sinalados, por esta orde, como responsables da desinformación. 

  12 setembro 2018

  "O 57% dos españois admite crer algunha vez como verdadeira a información dunha fake new" segundo se desprende da última enquisa de Ipsos Global Advisor levada a cabo en 27 países do mundo, que analiza o auxe deste fenómeno a nivel mundial. Este 57% sitúa aos españois no quinto posto do ránking mundial, por detrás de brasileiros (67%), sauditas (58%), surcoreanos (58%) e peruanos (57%).

  Os españois consolídanse ademais como os europeos que máis caeron nas trampas das noticias falsas, por diante de suecos (55%), polacos (55%), belgas (45%), alemáns (43%), franceses (43%), británicos (33%) ou italianos (29%). O estudo demostra ademais que máis da metade da poboación mundial (65%) está convencida de que os cidadáns do seu país viven na súa propia "burbulla informativa", que lles leva a estar conectados e seguir maioritariamente a persoas que pensan de forma similar á súa, en busca de opinións coas que xa están de acordo. Con todo, obsérvase unha tendencia a nivel mundial a crer que son os demais os que viven nesa "burbulla online". Así, por exemplo, mentres en España o 62% da poboación española afirma que os españois só buscan información daqueles que pensan de forma similar, só 1 de cada 3 (30%) admite formar parte da devandita burbulla. É máis, 1 de cada 2 españois (53%) afirma crerse mellor que a media en España á hora de identificar posibles noticias falsas, e o 57% considera que ten un coñecemento da realidade social de España como os índices de inmigración ou violencia do país superior á media nacional. 

  Segundo Vicente Casteláns, director de Public Affairs de IPSOS, "tendemos a ter unha percepción errónea da realidade na que vivimos, e isto fai máis fácil que se difundan noticias falsas sen apenas darnos conta". "De feito, a pesar de que cremos ter un alto coñecemento sobre os temas sociais do país, o estudo demostra que na maioría das ocasións non é así. Por exemplo, en xeral consideramos que o índice de asasinatos no noso país segue igual que no ano 2000, cando en realidade descendeu á metade", explica.

  Os políticos, no punto de mira. 

  O informe de IPSOS destaca que case 6 de cada 10 españois (59%) cren que os principais causantes de que en España exista un importante descoñecemento sobre a realidade social do país son os políticos, que confunden á poboación con informacións nesgadas, interesadas ou falsas. En segundo lugar, sinalan aos medios de comunicación como os causantes desa desinformación, cun 44%. Finalmente, o 38% apunta ás redes sociais, e o mesmo porcentaxe (38%) cre que o problema reside en que temos polo xeral puntos de vista moi partidistas, co que tendemos a destacar só os aspectos negativos ou a crer que os problemas sociais do país cada vez van a peor, ou que tendemos a xeneralizar por mor de nosa propia experiencia.

   Que son as fake news ou noticias falsas?

  A nivel mundial, o 56% dos enquisados define fake news como "unha historia ou noticia con información falsa", mentres que o 44% sinala que son "aquelas historias que os medios de comunicación ou políticos toman só con aqueles datos que referendan os seus argumentos". Por último, en terceiro lugar cun 36% está a versión de que se trata de "aquela información que políticos e medios de comunicación utilizan para desacreditar aquelas noticias coas que non están de acordo". No noso país, a definición de fake news máis votada polo 53% dos españois é a de "historias promovidas tanto polos medios como polos políticos tomando só a información que máis lles interesa en función dos seus intereses". En segundo lugar co 37% quedaría o concepto de "noticia con información falsa" e en terceiro lugar (35%) a opción de que se trata de "información que políticos e medios de comunicación utilizan para desacreditar aquelas noticias coas que non están de acordo".

  Derivado de 20Minutos

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados