E-distrito

Noticias

A Coruña/ O goberno local recoñece erros en cinco das seis vivendas adquiridas.

A Coruña/ O goberno local recoñece erros en cinco das seis vivendas adquiridas.

  O caso supón a dimisión da Xefa do Servizo de Rehabilitación e Vivenda e convértese no primeiro escándalo que ten que afrontar o Gobierno de Xulio Ferreiro nos máis de tres anos de mandato

  13 setembro 2018

  O caso da compras de vivendas para o parque municipal converteuse no maior escándalo que tivo que afrontar o Goberno de  Xulio Ferreiro nos máis de tres anos que leva de mandato. Foi tamén o primeiro que levou unha dimisión, a da xefa do Servizo de Rehabilitación e Vivenda e presidenta da comisión do concurso, despois de que se soubese que o Goberno local pretende declarar nula a compra de cinco dos seis pisos que adquiriu mediante concurso público. Preguntado sobre se haberá unha dimisión política (a súa) por culpa deste asunto, Varela respondeu: “O alcalde ten a  miña dimisión  nas  súas  mans cada día, e o sabe. O  meu cargo está a  súa disposición”.

  O plan de adquisición de vivenda para o parque municipal que a Concellería de Rexeneración Urbanística leva tempo sendo un verdadeiro problema para o Goberno local. O que parecía un plan sinxelo, comprar vellos pisos para rehabilitalos e ofrecelos a persoas con baixos recursos (novos, persoas da terceira idade ou individuos en risco de exclusión social), foise complicando aos poucos ao ir aparecendo irregularidades.

1 Só seis ofertas das dez previstas

  Primeiro, o Concello só aceptou seis das ofertas, a pesar de que tiña previsto comprar dez vivendas, porque o resto non cumpría os requisitos. Iso significa que gastou só un 30% dos fondos. Despois de que se orzamentasen 1,26 millóns de euros para iso, a adquisición de seis vivendas supuxo un desembolso de algo máis de 382.000 euros. O proxecto foi presentado o mes de maio do ano pasado e ata cinco meses despois non se coñeceron as ofertas presentadas.

2 Un primeiro informe da asesoría xurídica

  A oposición denunciou dous dos pisos que se ían a adquirir, un na rúa de Joaquín Martín Martínez, un cuarto piso polo que se desembolsaron 54.575 euros e que non cumpría os requisitos, e outro na rúa Santander por 91.290 euros (o máis caro). Ambos pertencían a un asinante do manifesto da Marea Atlántica. Ante a avalancha mediática, a asesoría xurídica elaborou a petición de Varela un informe no que analizaba de forma pormenorizada o expediente do concurso e apreciaba “certa indefinición” nas bases. O Goberno local remitiuno ao Consello Consultivo para que revisase de oficio a adquisición da vivenda de Joaquín Martín Martínez, así como o da rúa Santander.

3 Aprécianse deficiencias nos dous primeiros casos

  O Consello Consultivo apreciou deficiencias en ambos os casos e decidiu que a compra do piso de Joaquín Martínez Martínez era nula, porque incumpría o parámetro de altura, que consideraba básico. A proposta de resolución polo piso da rúa Santander propugnaba a desestimación dá nulidade tampouco se cumpre o requisito, porque unha das súas estancias non dá á vía pública, algo que o Concello non consideraba esencial, pero o  Consello considera que o son todas as normas que afecten o concurso.

4 O Goberno local detecta erros en tres máis

  O Goberno municipal convocará unha xunta de goberno extraordinaria para anular a autorización de compra do inmoble de Joaquín Martínez Martínez e para elevar a proposta favorable á anulación do segundo. Ademais, o Goberno local pensa enviar a compra doutro dos pisos, o da rúa da Barreira, ao Consello Consultivo, porque tampouco cumpre co requisito de dar ao exterior. Aínda por riba, o  Consello tamén considera un requisito fundamental que quen presentase a solicitude fose o propietario rexistral. Este requisito incumpriuse e foi enmendado pola comisión en dúas ocasións, pero o  Consello considera que o criterio legal prima sobre o técnico. O Concello enviaraas ao  Consello para que ditamine tamén sobre os pisos das rúas de Almirante Mourelle e Fe. Iso deixaría o de Agra de  Bregua como único inmoble adquirido no concurso. “O que  demostra que  é viable”, apuntou o concelleiro.

5 A responsabilidade é dos funcionarios

  Á hora de aclarar responsabilidades, Varela sinalou aos funcionarios: “*É claro que a  responsabilidade e  funcionarial”. O concelleiro explicou que se nun primeiro momento o Concello rexeitara que existisen irregularidades de calquera tipo era porque confiaba no seu criterio: “Pero  fomos  decatándonos de  erros non  procedimento.  Erros serios, tanto  na redacción como  na comprobación dás bases”. Ao mesmo tempo, Varela tamén agradeceu o seu traballo aos funcionarios municipais: “ Non  dubido dá  súa competencia”.

6 Os propietarios deberán reintegrar o diñeiro

  En canto aos propietarios cuxas vendas son anuladas, o que pretende facer o Concello é reintegrarlles o piso e que eles, á súa vez, devolvan o diñeiro. Hai que lembrar que o propietario dos pisos de Joaquín Martín Martínez é de Santander xa expresara a súa intención de presentar unha demanda contra o Concello se a venda se declarase nula e é posible que o resto dos propietarios tomen medidas. Como sinalou Varela, os custos dunha demanda por danos e prexuízos é cousa dos servizos xurídicos, pero destacou que “todos foron adquiridos por baixo do prezo de mercado”.

  Derivado de El Ideal Gallego.
  Foto: Xiao Varela

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados