E-distrito

Noticias

Políticas sociais: Subida do salario mínimo, máis dereitos a autónomos e incremento das pensións.

Políticas sociais: Subida do salario mínimo, máis dereitos a autónomos e incremento das pensións.

  A axenda do goberno central para 2019 centrouse na mellora de condicións dos colectivos máis castigados nas políticas económicas dos últimos anos.

  O salario mínimo sube a 900 euros mensuais, as pensións increméntanse un 1´6% e un 3% para as máis baixas, e os autónomos perciben importantes melloras históricamente reivindicadas polos principais colectivos a cambio dun aumento nas cotizacións de 60 euros anuais; ademáis o goberno comprométese a abordar ao longo de 2019 a reforma para a cotización en base a ingresos, a principal reclamación do sector.

  29 decembro 2018

  Salario Mínimo.

  O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou antonte a subida do Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ata os 900 euros mensuais para que entre en vigor en 2019, o que supón un incremento do 22,3 %, equivalentes a 164 euros mensuais. Este incremento foi aprobado o pasado 21 de decembro polo Consello de Ministros celebrado en Barcelona a través dun real decreto que non necesitou de convalidación no Congreso dos Deputados e que cumpría así co acordo orzamentario pactado entre o Goberno e Podemos para o próximo ano. 

  Con esta subida, a maior desde 1977 e que eleva os ingresos anuais ata os 12.600 euros, o Goberno busca achegar o SMI español á media europea e á súa vez impulsar o consumo e a recadación de cotizacións para a Seguridade Social. Este salario mínimo deberase abonar tanto aos traballadores fixos como aos eventuais ou temporeros, así como aos empregados de fogar. "O citado incremento atende á mellora das condicións xerais da economía e ten como obxectivo previr a pobreza no traballo e fomentar un crecemento salarial xeneral máis dinámico", explica o Real Decreto publicado no BOE. Engade que para garantir o dereito a unha remuneración "equitativa e suficiente" para un nivel de vida " decoroso" o Comité Europeo de Dereitos Sociais interpretou que o SMI debe roldar o 60 % do salario medio dos traballadores. "Elevar o salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuais achéganos á devandita recomendación", explica o real decreto na súa exposición de motivos, na que apunta que esta medida é "decisiva" para que a creación de emprego e a recuperación económica tradúzanse nunha progresiva redución real da pobreza e da desigualdade salarial.

  Pensións.

  O Consello de Ministros aprobou este venres un decreto lei que inclúe a subida xeral das pensións en 2019 do 1,6 por cen e do 3 por cen para as mínimas e non contributivas. Non obstante, aínda que o borrador recollía a volta á revalorización das pensións según o IPC de forma indefinida - poñendo fin ás subidas del 0,25% acordadas polo executivo de Mariano Rajoy e que causaron importantes protestas cidadáns-, finalmente o Goberno aprazou o novo mecanismo de revalorización durante seis meses ao cabo dos que establecerá un novo mecanismo dacordo ao diálogo con axentes sociais.

  Autónomos.

  O Goberno e as asociacións de autónomos asinaron esta semana o acordo alcanzado para subir un 1,25 % a base mínima de cotización dos autónomos a partir de 2019 e para elevar ao 30 % o tipo de cotización, a cambio de mellorar a protección social do colectivo. 

  O acordo alcanzado estipula unha subida do 1,25 % da base mínima de cotización en 2019, ata os 944,35 euros ao mes (1.214,08 euros no caso dos autónomos societarios), de maneira que, cun tipo do 30 %, a cota mensual ascenderá a 283,3 euros ao mes, 5,36 euros máis que na actualidade (6,89 euros máis para os societarios). Desta forma, os autónomos cotizarán obrigatoriamente ademais de por continxencias comúns, polas profesionais, cesamento de actividade e formación. O acordo prevé aumentar progresivamente o tipo de cotización durante o próximos catro anos, de tal forma que se situará no 30 % en 2019, o 30,3 % en 2020, no 30,6 % en 2021, e no 31 % en 2022. A cambio destes incrementos nas cotizacións, os autónomos terán dereito a cobrar o coñecido como "paro dos autónomos", así como a unha cobertura por risco profesional, unha mellora das prestacións por incapacidade temporal por enfermidade, avances na conciliación e na protección das autónomas ante a maternidade e á formación continua. Concretamente, o pacto entre Goberno e asociacións contempla unha mellora do acceso, unha flexibilización das condicións e unha ampliación da duración da prestación por cesamento de actividade, o equivalente ao paro, que pasa de 12 a 24 meses.

  Entre as melloras sociais, estableceuse que os autónomos terán dereito a cobrar a prestación por accidente de traballo ou enfermidade profesional desde o primeiro día de baixa e que o colectivo terá dereito a acceder á formación continua profesional. Ademais, os autónomos non pagarán a cota de Seguridade Social a partir do segundo mes de baixa por enfermidade ou incapacidade temporal ata o momento do alta. Outro punto do acordo asegura ás autónomas que, dentro dos 24 meses posteriores á prestación de baixa por maternidade, poderán obter unha tarifa plana de 60 euros durante 12 meses sen necesidade de cesar previamente na súa actividade. Ademais, o acordo propón aumentar a tarifa plana para os autónomos que inician a súa actividade a 60 euros de cotización ao RETA, que incluirá a cobertura por continxencias comúns, profesionais e cesamento de actividade. 

  Valerio destacou que con este pacto os autónomos que teñan unha discapacidade sobrevinda durante a súa actividade, de máis do 33 %, poderán acceder ao marco de incentivos que ten o colectivo. Con todas estas medidas do acordo, a ministra asegurou que España incorpórase ao grupo de países con maior cobertura e protección dos autónomos, xunto con Luxemburgo. 

  Valerio remarcou que a este acordo chegouse de maneira "provisional" ante o impacto que ía ter na base mínima de cotización a subida do 22 % do salario mínimo interprofesional (SMI) e recalcou que hai un compromiso no marco do Diálogo Social para que en 2019 implantar un sistema de cotización segundo os ingresos reais. A este respecto, apuntou que para o 31 de xaneiro o Ministerio espera ter os primeiros datos de ingresos de autónomos que se obterán a partir do cruzamento de información entre a Axencia Tributaria e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, para avanzar así no establecemento do novo sistema ao longo de 2019.

  Derivado de Eldiario.

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados