E-distrito

Noticias

Presupostos (España)/ Investimento público récord de 239.765 millóns e subida de impostos ás rendas altas.

Presupostos (España)/ Investimento público récord de 239.765 millóns e subida de impostos ás rendas altas.

  Aumentan considerablemente as partidas para Sanidade e Dependencia, suben as pensións e facilítase o acceso a axudas sociais a través do IPREM. 

  Os Orzamentos determinan un cambio radical en canto á súa expansión e rematan coa época dos recortes.

  Suben os impostos para as rendas máis altas e grandes empresas como medio para favorecer a progresividade e igualar a presión fiscal á da UE. 

  Aparecen os denominados en Europa como "Impostos Verdes": gravaranse os plásticos dun só uso por unha banda así como o prezo do diesel -agás para profesionais-. Tamén suben os impostos a bebidas azucaradas como medida para reforzar a Saúde Pública e rebaixar as preocupantes taxas de obesidade tanto infantil como en poboación xeral. 

  28 outubro 2020

  Uns Orzamentos "progresistas" que suporán o maior investimento público nunhas contas do Estado, máis de 239.765 millóns de euros que inclúen os 27.000 millóns das axudas europeas adiantados polo Goberno, e cun incremento impositivo importante para reducir a brecha de ingresos fiscais de máis de sete puntos que nos separa de Europa. Estas son as claves dos Orzamentos Xerais do Estado que presentaron este martes o presidente do goberno, Pedro Sánchez, e o vicepresidente segundo e ministro de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Pablo Iglesias. 

  O Executivo deseñou unhas contas claramente expansivas cun teito de gasto récord de 196.097 millóns, un 53,7% superior aos últimos Orzamentos, que inclúe transferencias extraordinarias ás Comunidades Autónomas (13.486 millóns) e á Seguridade Social (18.396 millóns). O presidente resumiu así o espírito das contas públicas de 2021: "Saír con ímpeto cara a adiante e saír ademais xuntos, sen deixar a ninguén atrás: reducir as diferenzas sociais, garantindo a cohesión social e loitando por unha maior igualdade entre homes e mulleres, efectiva e real". 

  Estas son as partidas máis destacadas:  

  Repartición de partidas Pedro Sánchez foi o encargado de descifrar como se incrementarán as principais partidas de gastos. A Sanidade terá 3.064 millóns de euros máis, un 151,4% máis, e desas partidas, destinaranse 2.436 millóns do fondo React EU á compra de vacinas e a reforzar a atención primaria. A contía para a Vivenda subirá un 367,9% máis, cun incremento de 1.772 millóns, onde 2.250 millóns dedicaranse a promover o aluguer, a construción e a rehabilitación. O ministerio de Transición Ecolóxica contará con 11.935 millóns para políticas verdes. O sistema educativo público e a formación profesional terán un incremento orzamentario de máis do 70,2%, cun aumento das bolsas de máis de 514 millóns máis e poñerase en marcha un plan de modernización da formación profesional que contará con 1.500 millóns no próximos catro anos. A contía para I+D+i subirá un 80% recibirá unha inxección extraordinaria de 5.106 millóns de euros máis, cun crecemento da partida destinada a Ciencia e Innovación do 60%, que se traduce en 3.200 millóns máis. O plan España dixital 2025 moverá un investimento público e privado de 70.000 millóns ata 2022. Os investimentos en infraestruturas aumentarán nun 114,8%, con 6.161 millóns de euros máis, mentres que as partidas destinadas á industria e enerxía incrementaranse en case 5.700 millóns de euros. Polo impacto da pandemia, as axudas a sectores como o comercio, o turismo e ás pemes rexistrarán un aumento do 150%, con 1.338 millóns de euros máis. O sector da agroindustria, onde o presidente incluíu Agricultura, Pesca e Alimentación, contará cunha partida adicional de 790 millóns de euros. Aínda que asegurou que "hai un sector moi importante para este goberno, que está a loitar pola súa supervivencia" ao referirse ao sector da cultura, só apuntou que os orzamentos desta partida soben un 25,6%, sen dar unha cifra concreta. Así mesmo, a prevención da violencia de xénero contará cunha partida de 180 millóns, cun incremento de 21 millóns, mentres que a Memoria Histórica contará con 11 millóns máis, o que demostra o "compromiso do Goberno" nesta materia cando "hai revisionismo doutras forzas políticas", segundo explicou na rolda de prensa tras o Consello de Ministros a ministra Portavoz e Titular de Facenda, María Jesús Montero. Impostos 

  En materia fiscal, Pablo Iglesias debullou que o proxecto de orzamentos inclúe unha subida do imposto de sociedades para grandes grupos empresariais, "limitando as exencións por dividendos e plusvalías xeradas por sociedades filiais"; unha subida dun punto no Imposto de Patrimonio para aqueles patrimonios que superen os 10 millóns de euros; unha subida de tres puntos no IRPF para as rendas do capital superiores a 200.000 euros; e de dous puntos para rendas do traballo de máis de 300.000 euros. O proxecto tamén contempla menos deducións aos plans de pensións privados e unha tributación mínima do 15% para as socimis, segundo explicou o vicepresidente segundo. Segundo Iglesias, trátase de “un primeiro paso moi importante” cara a "unha reforma profunda do noso sistema fiscal" que "corrixa" a diferenza de 7 puntos en presión fiscal de España con respecto á UE. 

  O IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples) incrementarase un 5% en 2021 tras anos conxelado. Este indicador é clave para conceder axudas sociais, bolsas e prestacións e utilízase a nivel estatal, autonómico e rexional: se o Salario Mínimo Interprofesional fixa o mínimo que debe pagar unha empresa, o IPREM é a referencia para acceder a algunhas axudas (por exemplo, a vivendas de protección oficial) e para determinar a contía de certos subsidios (por exemplo, a axuda para parados maiores de 52 anos). A última subida foi do 1% en 2017, despois de seis anos sen tocarse. Actualmente, o IPREM está fixado en 537,84 euros, co que a subida comprometida nos PGE elevarao a 564,73 euros. Fuentes de Podemos aseguran que presionaron ao á socialista do Goberno para elevar a súa contía e que por iso a subida será tan avultada.

  Pensións O líder de Unidas Podemos tamén apuntou á actualización das pensións ao IPC, é dicir un 0.9% máis, co que "isto permite que os nosos maiores non perdan poder adquisitivo nun momento tan delicado como o actual", resaltou, mentres que a subida das non contributivas será do dobre da inflación, un 1,8% de incremento. 

  Políticas activas de emprego As novas contas inclúen 2.000 millóns de euros destinados ás políticas activas de emprego, segundo avanzou o vicepresidente segundo do Goberno. En este mesmo apartado de protección social, Iglesias destacou tamén unha partida de máis de 200 millóns de euros para "reforzar e modernizar" os servizos sociais. Doutra banda, o importe destinado ao desemprego aumentará en 4.191 millóns de euros, mentres que a dotación para fomento do emprego incrementarase case un 30%. 

  Reforzo do “sistema de coidados” O vicepresidente segundo avanzou que as novas contas públicas reforzarán o sistema de coidados e impulsarán a conciliación. Como? Cun investimento de 700 millóns de euros divididos en tres eixos. En primeiro lugar, o Goberno compromete 200 millóns para impulsar a educación de nenos de 0 a 3 anos. En segundo lugar, dedicaranse 300 millóns a igualar os permisos de maternidade e paternidade a 16 semanas. Estes serán intransferibles e estarán remunerados ao 100%. Por último, Iglesias indicou que España investirá 200 millóns na contratación pública de coidadores profesionais para nenos menores de 14 anos. Será un “primeiro paso” na construción dun sistema de coidados que, ademais, “vai ser unha fonte de creación de emprego”. 

  Ingreso Mínimo Vital As novas contas públicas levan aparelladas dous compromisos. En primeiro lugar, o Goberno comprométese a ampliar a cobertura e mellorar as prestacións do Ingreso Mínimo Vital. Farao impulsando tres emendas ao real decreto lei polo que este se regula. En concreto: teranse en conta os ingresos dos meses do ano en curso (e non do ano anterior) para poder acceder a esta prestación, de forma que alguén que perda os seus ingresos repentinamente non teña que esperar ao ano seguinte para acreditalo. Os menores de 30 anos que queiran solicitalo terán que demostrar dous anos, e non tres, de vida independente. Por último, o novo pacto entre PSOE e Podemos establece que desde os Ministerios de Dereitos Sociais e Inclusión e Seguridade Social buscaranse “solucións” que faciliten a identificación de beneficiarios. 

  Limitación do aluguer No que respecta a a regulación do aluguer, incluída no pacto de coalición entre PSOE e Podemos, o Goberno comprométese a levar ao Congreso a Lei de Vivenda nun prazo de catro meses. Esta lei está en desenvolvemento no Ministerio de Transportes e Axenda Urbana e actualmente atópase en fase de consulta pública previa. A lei deberá incluír un apartado que habilite ás Comunidades Autónomas e concellos a intervir o mercado en zonas tensionadas, nas que se produciron aumentos abusivos e sostidos das rendas. As administracións autonómicas poderán usar o seu propio sistema de referencia de prezos, se o teñen, ou o xa elaborado polo Ministerio. Cooperación ao desenvolvemento 

  Por outra banda, o presidente apuntou que son necesarios "os esforzos de solidariedade, non soamente no noso país, senón tamén con países terceiros que están a sufrir as consecuencias da crise sanitaria económica e social de maneira moito máis 5 dramática do que estamos a sufrir no noso país, aumentando a cooperación ao desenvolvemento nun 20%".

  Derivado de El Diario.

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados