E-distrito

Noticias

O 99% das mortes por Covid-19 en Galicia foron persoas de máis de 50 anos

O 99% das mortes por Covid-19 en Galicia foron persoas de máis de 50 anos

  Un artigo de científicos da USC, UVigo e Chuac analiza os datos do primeiro ano da pandemia tomando como referencia os grupos de idade

  07 xuño 2021

  Durante o primeiro ano de pandemia, o 99% das mortes por Covid-19 producíronse en persoas maiores de 50 anos, e máis do 70% eran maiores de 80 anos pese a representar menos do 9% da poboación galega. Co avance da pandemia e a xeneralización de probas PCR entre a poboación, a porcentaxe de casos detectados por grupo de idade é moi semellante practicamente en todos eles. Estas son algunhas das conclusións recollidas nun traballo realizado por investigadores das universidades de Vigo e Santiago de Compostela e do Sergas no que se analizan os datos dun ano de pandemia en Galicia.

  O traballo foi publicado recentemente por Iván Area e Henrique Lorenzo (Universidade de Vigo); Juan J. Nieto (Universidade de Santiago de Compostela) e Pedro J. Marcos (director asistencial e neumólogo do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, Sergas). Nel analízanse os datos, sempre referidos a Galicia, de persoas falecidas e contaxiadas e de ingresos en hospital e en unidades de coidados intensivos por grupos de idade e en distintos momentos da pandemia (na primeira onda, no ano completo e no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e os primeiros días de abril de 2021, coincidindo este último período co comezo da campaña de vacinación e a propagación da mutación británica do virus en Galicia).

  Persoas falecidas

  Na análise realizada, os investigadores sinalan que nun ano de pandemia case o 71% das persoas falecidas era maiores de 80 anos. Ademais, o 19% estaba no grupo de idade de 70-79; algo máis do 6% no grupo de 60-69 e un pouco menos do 3% no grupo de 50-59 anos de idade. Deste xeito, máis do 99% das mortes producíronse en persoas maiores de 50 anos. A porcentaxe de persoas falecidas respecto ao total de pasamentos, recóllese no estudo, decrece a medida que vai avanzando a campaña de vacinación nas persoas maiores de 80 anos. Das 10.836 persoas maiores de 80 anos que padeceron a doenza, os autores do traballo sinalan que 1643 delas morreron. “É dicir, morreu máis dun 15% das persoas maiores de 80 anos que enfermaron”, afirman.

  Respecto aos datos de defuncións, os investigadores tamén subliñan como “resulta moi importante destacar que o máximo diario de persoas falecidas na primeira e na terceira onda teñen valores moi semellantes”.

Gráficas de evolución de novas persoas infectadas durante a pandemia e da porcentaxe de maiores de 80 no total de contaxiados. fonte: nieto et al.
Gráficas de evolución de novas persoas infectadas durante a pandemia e da porcentaxe de maiores de 80 no total de contaxiados. Fonte: Nieto et al.

  O estudo tamén abrangue os datos de persoas contaxiadas. Neste senso, os investigadores destacan que “durante a primeira onda da pandemia e no comezo do actual curso académico repetiuse en distintos foros que a Covid-19 non afectaba ás persoas menores. A realidade é ben distinta”. Así, detallan, na primeira onda, os datos oficiais sobre a afectación nos grupos de idade de 0-9 e de 10-19 arroxaban unhas porcentaxes do 0,84% e 1,61% dos casos, respectivamente, é dicir, algo máis do 2% dos casos, cando estes grupos representan case o 16% da poboación. Porén, indican, se analizamos o sucedido desde o 1 de xaneiro de 2021 obsérvase que no grupo de 0-9 recolléronse o 7,93% dos casos (cando representan o 7,30% da poboación galega) e no grupo de 10-19 o 9,99% dos casos cando representan o 8,50% da poboación.

  “Co avance da pandemia e a xeneralización de probas PCR entre a poboación obsérvase que a porcentaxe de casos detectados por grupo de idade é moi semellante”, indican os investigadores. O mito de que a Covid-19 non afecta ás persoas de menos idade queda claramente demostrado que non é certo”, afirman os investigadores. A extrapolación destas porcentaxes á primeira onda, engaden os autores do traballo, “indicaría que unha poboación duns 3000 contaxiados asintomáticos menores de 20 anos non detectados terían actuado como vectores de transmisión da enfermidade na primeira onda”.

  Outro aspecto importante en relación cos novos contaxios analizados no traballo “é que o máximo de infeccións da terceira onda foi catro veces superior ao da primeira onda”, indican os seus responsables.

Porcentaxes por idade de novos casos, ingresos nos hospitais, nas ucis e falecementos en galicia. os datos recollen a media dos sete días previos. fonte: nieto et al.
Porcentaxes por idade de novos casos, ingresos nos hospitais, nas UCIs e falecementos en Galicia. Os datos recollen a media dos sete días previos. Fonte: Nieto et al.

  Un dos problemas durante a pandemia, apuntan os investigadores que realizaron o estudo, “é poder atender ás persoas que necesitan hospitalización”. Durante a pandemia, sinalan, “máis do 72% das hospitalizacións correspondeu a persoas maiores de 60 anos”. Esa porcentaxe foi superior durante a primeira onda, xa que o grupo de persoas maiores de 60 anos tivo foi algo máis do 76,17% das hospitalizacións. Porén, engaden os investigadores, “sen dúbida un dos principais problemas durante a pandemia é dispor de camas e recursos humanos nas unidades de coidados intensivos”. Neste senso indican como durante este ano de pandemia, case dous terzos dos casos correspondeu a persoas de entre 60 e 79 anos de idade. Ademais, se ben na primeira onda houbo 315 persoas ingresadas, durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 1 de abril o número de persoas que ingresaron nas UCIs galegas superou as 800.


ReferenciaOne Year of the COVID-19 Pandemic in Galicia: A Global View of Age-Group Statistics during Three Waves (Publicado en International Journal of Environmental Research and Public Health).

  Derivado de GCiencia.

Ver todas as noticias

Parking Mallos
Parking Mallos

Relacionados